« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 5. juuni 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 5. juuni 2019 istungi päevakorra projekt

1. Maaüksustele koha-aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine

2. Puurmani Vallavalitsuse 18. augusti 2017 korralduse nr 123 osaline kehtetuks tunnistamine

3. Hoonestusõiguse seadmiseks kirjaliku enampakkumise

4. Põltsamaa Linnavalitsuse 6. veebruari 2017 korralduse nr 2-3/2017/11 kehtetuks tunnistamine

5. Ehitusloa andmine

6. Kasutusloa andmine

7. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

8. Komisjonide moodustamine

9. Riigihanke tulemuste kinnitamine

10. Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve muutmine kululiikide lõikes

11. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine