« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 4. juuni 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 4. juunil kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Kinnisasja jagamine, katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Kamari alevikus Jõe tee 7/Tööstuse tn 18 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

3. Kasutusloa andmine

4. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. a eelarve reservfondist

5. Pisisaare Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

6. Aidu Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

7. Vaibla puhkebaasi tasuta kasutusele andmine

8. Vallavalitsuse alatise komisjoni moodustamine

9. Puurmani valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande heakskiitmine

10. Revisjonikomisjoni akti kohta seisukoha võtmine

11. Perearstikonkursile esindaja nimetamine

12. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine