« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 30. septembri 2019 istungi päevakorra projekt

Põltsamaa Vallavalitsuse 30. septembri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

2. Ehitusloa andmine

3. Kasutusloa andmine

4. Vallavara tasuta kasutusse andmine

5. Põltsamaa Vallavalitsuse 1. juuli 2019 korralduse nr 2-3/2019/294 muutmine

6. Arvamuse andmine Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 eelnõule esitatud muudatusettepanekutele

7. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine