« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 3. septembri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 3. septembril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Liikluspinnale ruumikuju määramine

2. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

3. Kasutusloa andmine

4. Ehituslubade andmine

5. Põltsamaa Vallavalitsuse 19. veebruari 2018 korralduse nr 2-3/2018/79 muutmine

6. Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve koostamise juhendi kinnitamine

7. Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu tutvustamine

8. Põltsamaa valla arengukava aastani 2040 eelnõu tutvustamine

9. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine