« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 3. detsembri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmspäeval, 3. detsembril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Kasutusloa andmine

3. Vallavara kasutusse andmine

4. Dokumendivormi kinnitamine

5. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine