« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 29. oktoobri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 29. oktoobril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Arvamuse andmine jäätmeloa taotluse kohta

2. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

3. Dokumendivormide kinnitamine

4. Ideekonkursi tulemuste kinnitamine

5. Õpilaste sõidukulude kompenseerimine

6. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine