« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 28. märtsi 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 28. märtsi 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Arvamuse andmine õhusaasteloa taotluse kohta

2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

3. Komisjoni moodustamine

4. Projekteerimistingimuste andmine

5. Põltsamaa Kultuurikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine

6. Pisisaare Algkooli teenuste hindade kehtestamine

7. Aidu Lasteaed-Algkooli teenuste hindade kehtestamine

8. Abivallavanema puhkusele lubamine ja vallavanema asendaja määramine

9. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine