« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 28. mai 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 28. mail toimub Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

3. Arvamuse andmine jäätmeloa taotluse kohta

4. Tänavavalgustuse ajutine väljalülitamine

5. Projekteerimistingimuste andmine

6. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

7. Ehitusloa andmine

8. Vallavalitsuse alatise komisjoni moodustamine

9. Loa andmine laada korraldamiseks

10. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks

11. Volituste andmine

12. Dokumendivormide kinnitamine

13. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

14. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine