« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 27. augusti 2018 istungi päevakorra projekt

Põltsamaa Vallavalitsuse 35. istung toimub esmaspäeval, 27. augustil 2018 kell 10.00 Põltsamaa vallamajas (Lossi tn 9, Põltsamaa) 

Päevakorra projekt:

1. Liikluspinnale (tänavale) kohanime määramine

2. Jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku istungi korraldamine

3. Hankekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

4. Riigihanke tulemuste kinnitamine

5. Põltsamaa Vallavalitsuse 12. märtsi 2018 korralduse nr 2-3/2018/137 muutmine

6. Ehitusloa andmine ehitiste lammutamiseks

7. Kahjunõude rahuldamine

8. Kahjunõude rahuldamata jätmine

9. Vallavara võõrandamine

10. Eluruumi üürilepingu pikendamine

11. Koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine