« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 26. novembri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 26. novembril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Ehitusloa andmine

2. Kasutusloa andmine

3. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve reservfondist

4. Revisjonikomisjoni ettepanekutele arvamuse andmine

5. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine