« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 25. veebruari 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 25. veebruari 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Hankeplaani kinnitamine

2. Ehitusloa andmine

3. Kasutusloa andmine

4. Huvihariduse kulude kompenseerimine

5. Sihtasutuse Põltsamaa Sport nõukogu liikme tagasi kutsumine ja liikme määramine