« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 25. novembri 2019 istungi päevakorra projekt

Põltsamaa Vallavalitsuse 25. novembri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

4. Projekteerimistingimuste andmine

5. Ehitusloa andmine

6. Vallavara võõrandamiseks enampakkumiste läbiviimine

7. Komisjoni moodustamine

8. Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine Põltsamaa valla koolides 2020. aastaks

9. Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks

10. Põltsamaa Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks