« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 25. märtsi 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 25. märtsi 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Nõusoleku andmine valla teele tehnorajatise paigaldamiseks

2. Põltsamaa Vallavalitsuse 3. novembri 2017 korralduse nr 369 muutmine

3. Põltsamaa Vallavalitsuse 14. jaanuari 2019 korralduse nr 2-3/2019/22 muutmine

4. Vaba metsamaa erastamise eeltoimingute lõpetamine

5. Ajutise liikluspiirangu kehtestamine Põltsamaa valla kohalikel teedel

6. Põltsamaa Vallavalitsuse 2. mai 2018 korralduse nr 2-3/2018/236 muutmine

7. Hankekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

8. Kasutusloa andmine

9. Õnne Piimakarjatalu Esku farmi detailplaneeringu vastuvõtmine

10. Kaldaveski katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

11. Tampsi kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

12. Vildi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

13. Põltsamaa Valla Päevakeskuse hoolekogu kooseisust väljaarvamine

14. Liikmeõigusi teostava isiku nimetamine