« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 25. juuni 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 25. juunil kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Kinnisasja jagamine, katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Ehitusloa andmine

3. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. a eelarve reservfondist

4. Eluruumi üürile andmisest keeldumine

5. Lasteaia ajutine sulgemine

6. Vaibla puhkebaasi tasuta kasutusele andmine

7. Ametiautode kasutamise korra kehtestamine

8. Vallavanema puhkusele lubamine