« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 24. septembri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 24. septembril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

2. Ehitusloa andmine

3. Kasutusloa andmine

4. Loa andmine välireklaami paigaldamiseks

5. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras

6. Enampakkumiste tulemuste kinnitamine

7. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine