« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 23. juuli 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 23. juulil kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Arvamuse andmine jäätmeloa taotluse kohta

2. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piiride määramine

3. Maa ostueesõigusega erastamine

4. Kinnisasjaga piirneva maaüksuse erastamine

5. Põltsamaa Linnavalitsuse 5. novembri 2012 korralduse nr 292 muutmine

6. Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

7. Projekteerimistingimuste andmine

8. Ehitusloa andmine

9. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. a eelarve reservfondist

10. Pisisaare Algkooli teenuste hindade kehtestamine

11. Aidu Lasteaed-Algkooli teenuste hindade kehtestamine

12. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine