« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 22. oktoobri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 22. oktoobril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Katastriüksuste jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Kinnisasjaga piirneva maaüksuse erastamine

3. Liikluspinnale (tänavale) kohanime määramine

4. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

5. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

6. Projekteerimistingimuste andmine

7. Ehitusloa andmine

8. Riigihanke tulemuste kinnitamine

9. Vallavara kasutusse andmine

10. Puurmani Mõisa Sihtasutuse nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja liikmete määramine