« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 21. oktoobri 2019 istungi päevakorra projekt

Põltsamaa Vallavalitsuse 21. oktoobri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

2. Projekteerimistingimuste andmine

3. Ehitusloa andmine

4. Kasutusloa andmine

5. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

6. Riigihanke tulemuste kinnitamine

7. Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve muutmine

8. Nõuete lootusetuks tunnistamine

9. Hoolekogude koosseisude kinnitamine

10. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine