« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 21. mai 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 21. mail kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord on järgmine:

1. Liikmeõigusi teostava isiku nimetamine

2. Arvamuse andmine

3. Kinnisasja jagamine, katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

4. Puurmani Vallavalitsuse 20. jaanuari 2017 korralduse nr 4 osaline kehtetuks tunnistamine

5. Ettepanekute tegemine Viljandi valla üldplaneeringu algatamise kohta

6. Põltsamaa Vallavalitsuse 8. detsembri 2009 korralduse nr 526 kehtetuks tunnistamine

7. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

8. Riigihanke tulemuste kinnitamine

9. Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine

10. Eluruumi üürile andmine

11. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve reservfondist

12. Informatsioon Põltsamaa valla sihtasutuste 2017. a aastaaruannete kohta

13. Põltsamaa linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

14. Põltsamaa Raamatukogu Tapiku teeninduspunkti teavikute inventuuriakti kinnitamine

15. Põltsamaa Raamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine

16. Põltsamaa Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

17. Vaibla puhkebaasi tasuta kasutusele andmine

18. Õpilaste sõidukulude kompenseerimine

19. Põltsamaa Valla Päevakeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine

20. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine