« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 21. jaanuari 2019 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 21. jaanuaril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Riigihanke tulemuste kinnitamine

2. Volituste andmine maakonna arengustrateegia avalikustamise läbiviimiseks

3. Arvamuse andmine keskkonnakompleksloa muutmise eelnõude kohta

4. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

5. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

6. Kasutusloa andmine

7. Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

8. Õpilase sõidukulude kompenseerimine

9. Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine Põltsamaa valla koolides 2019. aastaks

10. Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks

11. Põltsamaa Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks

12. Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve eelnõule esitatud muudatusettepanekutele arvamuse andmine