« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 21. augusti 2018 istungi päevakorra projekt

 

Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 21. augustil algusega kell 10.00.

Päevakorra projekt:

1. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

2. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine

3. Hajaasustuse programmi taotluste tingimuslik rahuldamine

4. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamata jätmine

5. Projekteerimistingimuste andmine