« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 20. mai 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 20. mai 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Kasutusloa andmine

4. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

5. Mitteeluruumi üürile andmine

6. Vallavara kasutusse andmine

7. Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

8. Komisjoni moodustamine

9. Riigihanke tulemuste kinnitamine