« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 2. septembri 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 2. septembri 2019 istungi päevakorra projekt:

 

1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

2. Projekteerimistingimuste andmine

3. Ehitusloa andmine

4. Kasutuloa andmine

5. Vallavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine

6. Vallavara valitseja määramine ja üürihindade kehtestamine

7. Soojusega varustamise hinna kehtestamine 2019/2020. aasta kütteperioodiks

8. Põltsamaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2019. aasta hankeplaani täiendamine

9. Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve koostamise juhend

10. Hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine

11. Sobitusrühma moodustamine

12. Põltsamaa Raamatukogu eriteenuste ja trahvide hinnakirja kehtestamine

13. Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 muutmise eelnõu avalikustamine

14. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine