« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 2. mai 2018 istungi päevakorra projekt


Kolmapäeval, 2. mail kell 10.00 toimub Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Päevakorra projekt:

1. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

2. Arvamuse andmine Keskkonnaameti otsuse eelnõule

3. Ehitusloa andmine

4. Kasutusloa andmine

5. Eluruumi üürileandmisest keeldumine

6. Vallavara kasutusse andmine

7. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

8. Hallatavate asutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine

9. Lasteaedade ajutine sulgemine

10. Koduteenuse osutamise lõpetamine

11. Pajusi Vallavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine

12. Põltsamaa valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande heakskiitmine