« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 19. novembri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 19. novembril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Hajaasustuse programmi projektide aruannete heakskiitmine

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Kasutusloa andmine

4. Eluruumi üürile andmine

5. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. a eelarve reservfondist

6. Huvihariduse kulude kompenseerimine

7. Õpilaste sõidukulude kompenseerimine

8. Lasteaia MARI teenuste hindade kehtestamine

9. Adavere Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

10. Esku-Kamari Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

11. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine