« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 18. veebruari 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 18. veebruari 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Arvamuse andmine jäätmeloa taotluse kohta

2. Arvamuse andmine õhusaasteloa muutmise taotluse kohta

3. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

4. Enampakkumise tulemuse kinnitamine

5. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine

6. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi teenuste hindade kehtestamine

7. Adavere Põhikooli teenuste hindade kehtestamine

8. Lustivere Põhikooli teenuste hindade kehtestamine

9. Esku-Kamari Kooli teenuste hindade kehtestamine

10. Õpilase sõidukulude kompenseerimine

11. Vallavanema puhkusele lubamine