« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 18. märtsi 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 18. märtsi 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

2. Vaba metsamaa erastamise eeltoimingute lõpetamine

3. Lähiaadressi muutmine

4. Põltsamaa Vallavalitsuse 10. septembri 2018 korralduse nr 2-3/2018/463 muutmine

5. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras

6. Ehitusloa andmine ehitise lammutamiseks

7. Õpilase sõidukulude kompenseerimine

8. Suvise koolivaheaja muutmine

9. Lasteaia ajutine sulgemine