« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 18. juuni 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 18. juunil kell 10.00 toimub Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Arvamuse andmine keskkonnakompleksloa muutmise taotluse kohta

2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

3. Projekteerimistingimuste andmine

4. Ehitusloa andmine ehitise lammutamiseks

4. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve reservfondist

5. Vallavara kasutusse andmine

6. Põltsamaa Valla Päevakeskuse töötajate koosseisu kinnitamine

7. Määruste kehtetuks tunnistamine