« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 17. septembri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 17. septembril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Projekteerimistingimuste andmine

2. Ehituslubade andmine

3. Kaubamärgist loobumine

4. Määruste kehtetuks tunnistamine

5. Jooksvad küsimused