« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 17. juuni 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 17. juuni 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

2. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega

3. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

4. Koha-aadresside muutmine

5. Projekteerimistingimuste andmine

6. Ehitusloa andmine

7. Põltsamaa Vallavalitsuse 22.04.2019 korralduse nr 2-3.2019.196 kehtetuks tunnistamine

8. Kasutusloa andmine

9. Riigihanke tulemuse kinnitamine

10. Enampakkumise korraldamine

11. Mitteeluruumi üürile andmine

12. Põltsamaa Halduse teenuste hindade kehtestamine

13. Õnne Piimakarjatalu Osaühingu Esku farmi detailplaneeringu kehtestamine