« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 17. detsembri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 17. detsembril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Arvamuse andmine keskkonnakompleksloa muutmise taotluse kohta

2. Arvamuse andmine ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse kohta

3. Hajaasustuse programmi projektide aruannete heakskiitmine

4. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

5. Erastamise eeltoimingute lõpetamine

6. Vaba metsamaa erastamise eeltoimingute lõpetamine 

7. Kasutusloa andmine

8. Põltsamaa Vallavalitsuse 3. detsembri 2018 korralduse nr 2-3/2018/615 muutmine

9. Põltsamaa Vallavalitsuse 12. novembri 2018 korralduse nr 2-3/2018/579 muutmine

10. Riigihangete tulemuste kinnitamine 

11. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve reservfondist 

12. Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve muutmine kululiikide lõikes ja sihtotstarbeliste tulude lisamine eelarvesse 

13. Lasteaia ajutine sulgemine 

14. Õpilase sõidukulude kompenseerimine

15. Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide vormide kinnitamine