« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 17.02.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 17.02.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

3. Põltsamaa Vallavalitsuse 30.07.2019 korralduse nr 2-3/2019/345 muutmine

4. Projekteerimistingimuste andmine

5. Kasutusloa andmine

6. Vahendite eraldamine mittetulundusliku tegevuse toetamiseks

7. Vallavanema puhkusele lubamine

8. Informatsioon detailplaneeringu koostamisest

9. Põltsamaa Vallavolikogu otsuse eelnõu läbivaatamine