« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 15. oktoobri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 15. oktoobril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Kinnisasja jagamine, katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi

2. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

3. Ehitusloa andmine

4. Kasutusloa andmine

5. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve reservfondist

6. Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve muutmine kululiikide lõikes

7. Volikogu määruse eelnõu läbivaatamine