« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 14. oktoobri 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 14. oktoobri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

3. Ehitusloa andmine

4. Kasutusloa andmine

5. Hoolekogude koosseisude kinnitamine

6. Põltsamaa Kultuurikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine

7. Teenuste hindade kehtestamine

8. Õpilase sõidukulude kompenseerimine

9. Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra kehtestamine