« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 14. mai 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 14. mail kell 10.00 toimub Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Arvamuse andmine jäätmeloa taotluse kohta

2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

3. Kinnisasja jagamine, katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

4. Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

5. Projekteerimistingimuste andmine

6. Ehitusloa andmine

7. Kasutusloa andmine

8. Sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu liikme määramine

9. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve reservfondist

10. Nõusoleku andmine valla vapi kasutamiseks

11. Arvamuse andmine Põltsamaa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve eelnõule esitatud parandusettepanekutele

12. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine