« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 14. jaanuari 2019 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeva, 14. jaanuaril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Maaüksusele koha-aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine

2. Projekteerimistingimuste andmine

3. Ehitusloa andmine

4. Kasutusloa andmine

5. Hankekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

6. Riigihanke tulemuste kinnitamine

7. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

8. Huvihariduse kulude kompenseerimine

9. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine