« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 13. augusti 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 13. augustil kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Arvamuse andmine jäätmeloa taotluse kohta

2. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

4. Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

5. Ehitusloa andmine

6. Vallavanema puhkusele lubamine