« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 11. juuni 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 11. juunil kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Kinnisasja jagamine, katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Puurmani Vallavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine

3. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

4. Kasutusloa andmine

5. Vallavara kasutusse andmine

6. Vallavara võõrandamine

7. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. a eelarve reservfondist

8. Õpilase sõidukulude kompenseerimine

9. Esindaja nimetamine RMK külastusala külastuskorralduskava töörühma

10. Revisjonikomisjoni akti nr 3 kohta seisukoha võtmine

11. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine