« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 10. septembri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 10. septembril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Kinnisasja jagamine, katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

3. Projekteerimistingimuste andmine

4. Dokumendivormide kinnitamine

5. Kaubamärgi  kasutusse andmine ja litsentsilepingu sõlmimine