« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 10. detsembri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 10. detsembril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

2. Arvamuse andmine ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmise kohta

3. Projekteerimistingimuste andmine

4. Ehitusloa andmine

5. Kasutusloa andmine

6. Riigihanke tulemuste kinnitamine

7. Huvihariduse kulude kompenseerimine

8. Dokumendivormi kinnitamine

9. Põltsamaa Vallavara OÜ osakapitali suurendamine

10. Sihtasutuse Põltsamaa Sport nõukogu liikme tagasikutsumine