« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 10.02.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 10.02.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsus

3. Põltsamaa Vallavalitsuse 16.09.2019 korralduste nr 2-3/2019/437 ja 2-3/2019/438 muutmine

4. Projekteerimistingimuste andmine

5. Ehitusloa andmine ehituse lammutamiseks

6. Komisjoni moodustamine

7. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2020. a eelarve reservfondist

8. Vahendite eraldamine mittetulundusliku tegevuse toetamiseks

9. Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve kinnitamine kululiikide lõikes

10. Eelarve täitmise eest vastutajate määramine

11. Põltsamaa Vallavolikogu otsuste eelnõude läbivaatamine