« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 1. oktoobri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 1. oktoobril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

2. Projekti kooskõlastamine

3. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kooskõlastamine

4. Katastriüksuste liitmine, maakasutuse sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

5. Projekteerimistingimuste andmine

6. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

7. Riigihanke tulemuste kinnitamine

8. Hankekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

9. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve reservfondist

10. Hallatavate asutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine

11. Põltsamaa Kultuurikeskuse ja Pajusi rahvamaja töötajate koosseisude kinnitamine

12. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine