« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 06.01.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 06.01.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

4. Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liikme nimetamine

5. Revisjonikomisjoni aktile arvamuse andmine