« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 03.02.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 03.02.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Põltsamaa Vallavalitsuse 01.07.2019 korralduse nr 2-3/2019/286 muutmine

3. Ehitusloa andmine

4. Põltsamaa Vallavalitsuse 11.11.2019 korralduse nr 2-3/2019/518 ja ehitusloa nr 1912271/32910 kehtima jätmine

5. Enampakkumise tulemuste kinnitamine