« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Põltsamaa valla aukodanikuks nimetamiseks

 

Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamise kohta on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

Ettepanek esitatakse kinnises ümbrikus märgusõnaga „aukodanik" hiljemalt 2. jaanuariks 2019 Põltsamaa valla kantseleisse Lossi tn 9,  kes registreerib ja edastab kinnised ümbrikud kolme tööpäeva jooksul ettepanekute läbivaatamiseks moodustatud vallavolikogu ajutisele komisjonile. Kinnised ümbrikud avatakse komisjoni koosolekul.

Aukodaniku nimetus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul 22. veebruaril 2019.

Ettepanekus peavad sisalduma:

  1. Aukodaniku kandidaadi nimi

  2. Aukodaniku nimetuse omistamise põhjendus

  3. Kirjaliku ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed, ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev

Põltsamaa valla antav aunimetus „Põltsamaa valla aukodanik" on Põltsamaa valla kõrgeim autasu, mis omistatakse füüsilisele isikule elutöö eest, Põltsamaa vallale osutatud pikaajaliste väljapaistvate teenete eest või vallapoolse erilise austusavaldusena.

Lisainfo: Ülle Ottokar ulle.ottokar@poltsamaa.ee tel 5300 2557

Põltsamaa valla tunnustamise kord