Põltsamaa valla eelarve

Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve

4.12.18

 

Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 istungil.
Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve seletuskiri.


Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve menetlemine:

LISAEELARVE:
Põltsamaa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve ja lisaeelarve seletuskiri.

Põltsamaa valla 2018. aasta 2. lisaeelarve

 

EELARVE TÄITMISE ARUANDED:

 

RESERVFOND:

 

Toimetaja: MARELLE MÄND