« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 9. detsembri 2019 istungi päevakorra projekt

Põltsamaa Vallavalitsuse 9. detsembri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Ehitusloa andmine

2. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

3. Hankekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

4. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

5. Õpilase sõidukulude kompenseerimine

6. Põltsamaa Vallavolikogu õigusakti eelnõu läbivaatamine