« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 4. novembri 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 4. novembri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Puuraugu asukoha kooskõlastamine

2. Hajaasustuse programmi projekti elluviimise lõppkuupäeva ja aruande esitamise tähtpäeva muutmine

3. Ehitusloa andmine

4. Sundvalduse seadmine Eesti Lairiba Arendamise Sihtasutuse kasuks

5. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine