« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 28. oktoobri 2019 istungi päevakorra projekt

Põltsamaa Vallavalitsuse 28. oktoobri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Seisukoha andmine

2. Puuraugu asukoha kooskõlastamine

3. Projekteerimistingimuste andmine

4. Ehitusloa andmine

5. Kasutusloa andmine

6. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS-i ja Elisa Eesti AS-i kasuks

7. Vahendite eraldamine maailmameistri premeerimiseks

8. Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide vormide kinnitamine

9. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine