« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 27. mai 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 27. mai 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Arvamuse andmine välisõhu saasteloa  taotluse kohta

2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

3. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

4. Kamari järve kinnistu hoonestusõiguse seadmise tingimuste muutmine

5. Hoonestusõiguse seadmine

6. Projekteerimistingimuste andmine

7. Ehitusloa andmine

8. Kasutusloa andmine

9. Taksoveo sõidukikaardi väljastamine

10. Tänavavalgustuse ajutine väljalülitamine

11. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist